Badania

Image

BADANIA PRZEPROWADZONE PRZEZ UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY

TESTY MIKROBIOLOGICZNE PRZEPROWADZONE NA PŁYTKACH PETRIEGO.
POMIAR BADANEGO POWIETRZA O OBJĘTOŚCI 35m3 .

TEST 1

Zastosowanie sterylnej pożywki  odowlanej miało na celu  onitorowanie  obciążenia mikrobiologicznego w środowisku z oraz bez PCO-001, gdzie pierwszy reprezentuje grupę kontrolną.


WYNIKI
Liczba drobnoustrojów osadzających się na naczyniach zawierających pożywkę do hodowli agarowej podczas sanityzacji PCO-001 była znacznie niższa, niż liczba drobnoustrojów w powietrzu nie poddanym sanityzacji. Zaobserwowano, że im dłuższy czas ekspozycji naczyń, tym większa różnica w zanieczyszczeniu próbek i próbki kontrolnej. Można założyć, że po 24-godzinnym sanityzowaniu obciążenie mikrobiologiczne obserwowane na pożywce do hodowli agarowej (zasadniczo pleśnie zwykle obecne w środowisku) w obecności PCO-001 było około 100 razy niższe (2 log) niż to na próbce kontrolnej, a mianowicie na tacce kontrolnej bez oddziaływania sanityzacji.

TEST 2

W drugim teście pożywkę odowlaną uprzednio zaszczepiono ikroorganizmem, aby sprawdzić dolność modułów sanityzacyjnych o niszczenia mikroorganizmów na zanieczyszczonej pożywce.


WYNIKI
Test nr 2 przeprowadzono na naczyniach zaszczepionych znaną liczbą kolonii bakterii Escherichia coli trzymanych w środowisku o ograniczonych rozmiarach za pomocą dmuchawy o ograniczonej mocy. Pozwoliło to ocenić, w tych warunkach, skuteczność urządzenia dla określonego typu bakterii. W rzeczywistości obciążenie mikrobiologiczne  spadło  drastycznie nawet  po  krótkim  czasie  sanityzacji (1 godzina).  Można stwierdzić z pewnością, że po 4-godzinnym zabiegu następuje całkowite ustanie obciążenia mikrobiologicznego zaszczepionego w czasie zero.
© 2018 Hitexa. All Rights Reserved. Designed By eKasztelanka.com